نکاتی در مورد مشاهده نمرات

نویسنده : موسسه 1396/12/23


1) برای مشاهده نمرات از طریق سایت ، قسمت پنل دانشجویان وارد شوید و لطفا از اپلیکیشن استفاده ننمایید .

2) در هنگام ورود به پنل شخصی خودتان ، در قسمت رمز امنیتی هیچ عبارتی وارد ننمایید .

برچسب ها: نکاتی در مورد مشاهده نمرات

دیدگاه خود را ارسال نمایید